E-obveščanje

S pomočjo spletne storitve Moja knjižnica lahko član izbere naslednje možnosti e-obveščanja:
– Obvestilo o poteku rezervacije
– Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
– Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
– Obvestilo o skorajšnjem opominu
– Obvestilo o poteku članstva
– Obvestilo o neporavnanih terjatvah

Geslo za dostop do storitve Moja knjižnica član dobi v knjižnici.

Član lahko obvestila prejema na svoj elektronski naslov ali kot SMS-sporočilo. Cena SMS-obvestila je 0,15 EUR.