Vračanje gradiva in zamudnina

Knjižnično gradivo lahko vrne kdorkoli v katerikoli enoti knjižnice brez članske izkaznice.

Če član gradiva ne vrne pravočasno, mora poravnati stroške zamudnine.

Knjižnica člana opozori na vrnitev gradiva s pisnimi opomini. Osebam, mlajšim od 15 let, knjižnica pošlje opomin na naslov staršev ali skrbnika. Stroški zamudnine in opominov se obračunajo po veljavnem ceniku.