Bibliografije

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2020 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2020, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2019  zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2019, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2018 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2018, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2017 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2017, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

DOSTOPNOST