Skoči na glavno vsebino Sprejemanje knjižnih darov Sprejemanje knjižnih darov – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Sprejemanje knjižnih darov

Odgovorna oseba

za sprejemanje darov je bibliotekarka za nabavo gradiva.

Kontakt: nabava@kcktolmin.si

 

Katero gradivo sprejemamo?

Pri sprejemanju darov knjižnica upošteva iste kriterije za izbor kot pri nakupu gradiva.

Zaradi prostorske stiske sprejemamo samo:

  • dobro ohranjene izvode,
  • po presoji bibliotekarja aktualno gradivo,
  • naslove, ki jih v zbirki še ni,
  • starejše gradivo, izšlo pred letom 1940,
  • gradivo, ki se vsebinsko navezuje na Posočje oz. so avtorji osebnosti, ki so delovale na področju občin Tolmin, Bovec in Kobarid,
  • zapuščine pomembnejših osebnosti.

 

Kje gradivo lahko oddate?

Po predhodnem dogovoru knjižnica prevzema darovano gradivo v Knjižnici Tolmin, Kobarid in Bovec.

 

Podpis izjave o darovanem gradivu

Darovalec v knjižnici podpiše izjavo, s katero se strinja, da predaja gradivo knjižnici in na knjižnico prenese vse odločitve, kaj bo z darovanim gradivom storila.

Izjava darovalca

 

Kaj knjižnica naredi z darovanim gradivom, ki ga ne uvrsti v knjižnično zbirko?

Knjižnica si pridružuje pravico, da darovano gradivo, ki ga po podrobnejšem pregledu ne uvrsti v svojo knjižnično zbirko, posreduje drugi knjižnici ali zainteresirani ustanovi, uporabi v projektih promocije branja in bralne kulture, ga ponudi brezplačno ali po simbolični ceni proda svojim uporabnikom. Sredstva, pridobljena na ta način, se namenijo izključno za nabavo novega knjižničnega gradiva.

 

Darovi posameznikov in institucij po pošti

Tudi o darovih, ki jih knjižnica prejme od posameznikov in institucij po pošti brez vnaprejšnjega dogovora, odloča in postopa na način kot pri individualnih darovalcih.

 

Podarjene zapuščine in dragocenejše gradivo

V primeru, da knjižnica prejme posebno dragocen dar (npr. posebno gradivo ali zbirko trajne vrednosti), se z darovalcem podpiše dogovor, v katerem so opredeljeni načini vključitve darovanega gradiva v knjižnično zbirko.

DOSTOPNOST