Domoznanska zbirka

Telefon: 05 38 11 538
E-pošta: domoznanstvo@kcktolmin.si

Domoznanski oddelek zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki obravnava območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ter dela avtorjev, ki izhajajo iz tega področja.

Zbirko sestavljajo:
• knjižno gradivo, in sicer dela domačih avtorjev (Simon Gregorčič, Josip Pagliaruzzi, Ivan Pregelj, Ciril Kosmač, Simon Rutar idr.) ter dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje vseh treh občin,
• časopisi: šolska glasila, glasila podjetij ter različnih ustanov,
• raziskovalne in diplomske naloge, ki se vsebinsko nanašajo na območje Zgornjega Posočja ali izhaja avtor iz tega območja,
• članki iz dnevnih časopisov (Delo, Dnevnik, Primorske novice), mesečnikov ter strokovnih revij, ki se navezujejo na Zgornje Posočje,
• neknjižno gradivo: avdio- in videogradivo,
• fototeka: stare razglednice, fotografije prireditev v knjižnici in fotografije iz osebnih fondov domačih literatov (Kosmač, Pregelj, Vuga),
• drobne tiske: vabila, plakate, prospekte, kataloge in drugo informativno gradivo.
Gradivo z domoznanskega oddelka lahko uporabniki knjižnice pregledujejo v čitalnici Knjižnice Tolmin in ni namenjeno izposoji na dom.
Pri reproduciranju se upoštevata starost gradiva ter zakon o avtorskih pravicah.

 

img-420142550-0001Najstarejše delo domačega avtorja so Domači ogovori po nedelskih evangelijih za verne ljudi na deželi iz leta 1853, ki ga je spisal Jakob Filip Kaffol, duhovnik, pridigar, nabožni pisatelj, doma s Pečin. Njegove pridige spadajo med najboljše v slovenskem slovstvu.

 

 

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2018 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2018, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2017 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2017, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

 

DOSTOPNOST