Domoznanska zbirka

Telefon: 05 38 11 538
E-pošta: domoznanstvo@kcktolmin.si

Domoznanski oddelek zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki obravnava območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ter dela avtorjev, ki izhajajo iz tega področja.

Zbirko sestavljajo:
knjižno gradivo, in sicer dela domačih avtorjev (Simon Gregorčič, Josip Pagliaruzzi, Ivan Pregelj, Ciril Kosmač, Simon Rutar idr.) ter dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje vseh treh občin,
časopisi: šolska glasila, glasila podjetij ter različnih ustanov,
raziskovalne in diplomske naloge, ki se vsebinsko nanašajo na območje Zgornjega Posočja ali izhaja avtor iz tega območja,
članki iz dnevnih časopisov (Delo, Dnevnik, Primorske novice), mesečnikov ter strokovnih revij, ki se navezujejo na Zgornje Posočje,
neknjižno gradivo: avdio- in videogradivo,
fototeka: stare razglednice, fotografije prireditev v knjižnici in fotografije iz osebnih fondov domačih literatov (Kosmač, Pregelj, Vuga),
drobne tiske: vabila, plakate, prospekte, kataloge in drugo informativno gradivo.
Gradivo z domoznanskega oddelka lahko uporabniki knjižnice pregledujejo v čitalnici Knjižnice Tolmin in ni namenjeno izposoji na dom.
Pri reproduciranju se upoštevata starost gradiva ter zakon o avtorskih pravicah.

 

img-420142550-0001Najstarejše delo domačega avtorja so Domači ogovori po nedeljskih evangelijih za verne ljudi na deželi iz leta 1853, ki ga je spisal Jakob Filip Kaffol, duhovnik, pridigar, nabožni pisatelj, doma s Pečin. Njegove pridige spadajo med najboljše v slovenskem slovstvu.

 

 

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2020 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2020, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2019  zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2019, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2018 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2018, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2017 zajema monografske in serijske publikacije, nabavljene v letu 2017, ki obravnavajo območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in zamejskega področja z različnih vidikov.

 

Portal Obrazi slovenskih pokrajin  vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, učitelji, gospodarstveniki, politiki, športniki itd.

 

 

KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi dokumenti.                                                                               Portal KAMRA upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem                                                                      sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami.

 

dLib vsebuje kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranijo v NUKu in v drugih slovenskih knjižnicah. Omogoča dostop do digitaliziranega gradiva: časopisov, knjig, fotografij, plakatov, razglednic, rokopisov, zemljevidov, 3D predmetov, obenem pa tudi                                                       dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.                                                         Gradivo prispevajo knjižnice, društva, inštituti, podjetja, muzeji,                                                             občine in drugi.

DOSTOPNOST