Skoči na glavno vsebino Domoznanska zbirka Domoznanska zbirka – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Domoznanska zbirka

Telefon: 05 38 11 538
E-pošta: domoznanstvo@kcktolmin.si

Domoznanski oddelek zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki obravnava območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ter dela avtorjev, ki izhajajo iz tega področja. Zbirko hranimo na domoznanskem oddelku v Knjižnici Tolmin.

Zbirko sestavljajo:
knjižno gradivo, in sicer dela domačih avtorjev (Simon Gregorčič, Josip Pagliaruzzi, Ivan Pregelj, Ciril Kosmač, Simon Rutar idr.) ter dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje vseh treh občin,
časopisi: šolska glasila, glasila podjetij ter različnih ustanov,
raziskovalne in diplomske naloge, ki se vsebinsko nanašajo na območje Zgornjega Posočja ali izhaja avtor iz tega območja,
članki iz dnevnih časopisov (Delo, Dnevnik, Primorske novice), mesečnikov ter strokovnih revij, ki se navezujejo na Zgornje Posočje,
neknjižno gradivo: avdio- in videogradivo,
fototeka: stare razglednice, fotografije prireditev v knjižnici in fotografije iz osebnih fondov domačih literatov (Kosmač, Pregelj, Vuga),
drobne tiske: vabila, plakate, prospekte, kataloge in drugo informativno gradivo.
Gradivo z domoznanskega oddelka lahko uporabniki knjižnice pregledujejo v čitalnici Knjižnice Tolmin in ni namenjeno izposoji na dom.
Pri reproduciranju se upoštevata starost gradiva ter zakon o avtorskih pravicah.

Aktualni članki z domoznansko vsebino so v e-obliki shranjeni v digitalnem repozitoriju dCobiss. Zaradi varovanja avtorskih pravic so digitalizirane vsebine dostopne le na računalniku v prostorih knjižnice.

 

img-420142550-0001Najstarejše delo domačega avtorja so Domači ogovori po nedeljskih evangelijih za verne ljudi na deželi iz leta 1853, ki ga je spisal Jakob Filip Kaffol, duhovnik, pridigar, nabožni pisatelj, doma s Pečin. Njegove pridige spadajo med najboljše v slovenskem slovstvu.

 

 

 

 

DOSTOPNOST