Zbirka dragocenih del

Knjižnica hrani originale del iz 17. in 18. stoletja. Med njimi je najstarejša knjiga Carniolia antiqua et nova iz leta 1680 teologa in polihistorja Janeza Ludvika Schonlebna, ki je obenem tudi njegovo največje delo o zgodovini Kranjske.

V lasti knjižnice so tudi trije deli Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske iz leta 1689.

Med faksimili starejših knjig, ki jih hrani knjižnica, sta najpomembnejši:

  • faksimilirana izdaja Spominske knjige ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, ki je tako v likovnem kot tudi v širšem smislu izredna mojstrovina baročnega miniaturnega slikarstva
  •  17 zvezkov Iconothece Valvasoriane, faksimilirane grafične zbirke Janeza Vajkarda Valvasorja. Valvasoriana vsebuje 7.752 grafik in risb različnih formatov, takratnih slikarjev, kot so Albrecht Dürer, Lucas Cranach in Jaques Callot ter druge znane in neznane mojstre nemških, avstrijskih, nizozemskih, flamskih, francoskih, italijanskih, angleških in kranjskih mojstrov 16. in 17. stoletja.

Obe izdaji je knjižnici podarila Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.

Zadnja pomembnejših pridobitev zbirke je Valvasorjeva meščanska izdaja znamenitega dela Čast in slava vojvodine Kranjske.