Skoči na glavno vsebino Dislektikom prijazno branje Dislektikom prijazno branje – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Dislektikom prijazno branje

Za otroke in mladostnike s težavami pri branju smo lažje berljive knjige označili s posebno nalepko – mednarodnim simbolom za disleksijo.

Dislektikom prijazno

Označene knjige najdete na otroškem in mladinskem oddelku.

 

 

 

Pri izboru gradiva sledimo merilom, ki naj bi jim zadostilo dislektikom prijazno zapisano besedilo:

 • uporaba pisave Arial, Verdana, Comic Sans, Calibri, Open dyslexia (neserifne pisave),
 • večje črke (velikost od 14 do 18),
 • večji razmik med vrsticami (1,5 do 2-kratni razmik),
 • levo poravnavo besedila,
 • male tiskane črke,
 • besedilo jasno ločeno od slik,
 • natisnjeno na nesvetlečem papirju,
 • besedilo brez dolgih in zapletenih povedi,
 • besedilo ni napisano v arhaičnem jeziku.

 Že poznate naš projekt Koraki do branja in aplikacijo Kobi?

Kaj je disleksija?

Disleksija je motnja nevrološkega izvora, ki je dedna. Disleksija ostane celo življenje. Večinoma je znana kot težava pri branju in pisanju.

Starši pogosto šele po odkritju disleksije pri svojem otroku začnejo prepoznavati njene značilnosti.

Pravočasno prepoznavanje težav in prilagoditev drugačnemu načinu delovanja, lahko otroku z disleksijo pomembno pomaga pri nadaljnjih uspehih.

Disleksija pri branju

 Osebe z disleksijo imajo pri branju značilne težave:

 • počasno in zatikajoče branje, pri katerem se otrok vidno muči in je že po kratkotrajnem branju utrujen,
 • otrok pri glasnem branju pogosto ne upošteva ločil,
 • razumevanje prebranega je pogosto slabše, ker otrok vso energijo usmeri k pravilno prebranim besedam; slušno razumevanje je običajno veliko boljše,
 • otrok pogosto obrača, zamenjuje ali premešča glasove v besedi: mak – kam, zima – miza, tri – tir,
 • besede, ki so videti podobno, nadomešča z drugimi, čeprav lahko spremenijo celoten pomen povedi: zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …,
 • pri branju povedi ali zgodbe besedo nadomesti z novo sopomenko, čeprav si na pogled nista podobni: potovanje – izlet, jokanje – vekanje, deček – fant, čaša – kozarec …

Kaj je značilno za dislektike?

 • disleksija se pri vsakem otroku kaže drugače;
 • osebe z disleksijo imajo bolj razvito desno polovico možganov, zato imajo drugačen način razmišljanja, reševanja problemov in delovanja;
 • dislektiki imajo kljub svojim povprečnim ali zelo visokim splošnim sposobnostim velike težave pri učenju osnovnih veščin, kot so branje, pisanje in računanje
  • nekaterih glasov preprosto ne slišijo,
  • ne ločijo nekaterih črk,
  • ne ločijo smeri levo-desno,
  • črke jim pred očmi plešejo in se zrcalijo,
  • glasove težko združijo v besede in potrebujejo veliko več vaje;
 • dislektiki se drugače učijo in drugače obdelujejo informacije, zato imajo tudi težave z organizacijo in pomnjenjem (pozabljajo na svoje obveznosti, zamujajo, težko si zapomnijo barve…);
 • imajo težave z avtomatiziranimi gibi, kot so na primer zavezovanje vezalk, stanje na eni nogi, težave z ravnotežjem;
 • imajo težave s socialnim vedenjem, na primer slabše ocenijo, kaj je v določenem trenutku primerno ali ni;
 • imajo težave z logično analitičnim razmišljanjem, potrebuje drugačen način razlage in lažje delujejo s pomočjo miselnih vzorcev.

Vir: strokovna literatura in www.disleksija.si

Koristne dodatne povezave:

www.drustvo-bravo.si
www.risa.si
https://brinko.si
https://rapidtyping.com/
https://www.xmind.net/

DOSTOPNOST