Medknjižnična izposoja gradiva

Če knjižnica želenega gradiva nima, ga lahko naroči iz druge knjižnice.

Gradivo članu izposodi po pravilih knjižnice, ki gradivo posoja (npr. rok izposoje, možnost podaljšanja, zamudnine ipd.).

Knjižnica člana o pripravljenem gradivu obvesti na dogovorjeni način, tj. telefonsko ali z e-pošto.

Član je dolžan plačati storitev medknjižnične izposoje (tudi če naročenega gradiva ne prevzame) po veljavnem ceniku.

 

DOSTOPNOST