Skoči na glavno vsebino Vračanje gradiva, zamudnina in poravnava terjatev Vračanje gradiva, zamudnina in poravnava terjatev – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Vračanje gradiva, zamudnina in poravnava terjatev

Knjižnično gradivo lahko vrne kdorkoli v katerikoli enoti knjižnice brez članske izkaznice.

Če član gradiva ne vrne pravočasno, mora poravnati stroške zamudnine. To lahko stori v vseh enotah knjižnice ali preko spletne storitve Moja knjižnica.   Navodila za poravnavo terjatev preko spleta: Spletno plačevanje dolgov

Preverite možnosti e-obveščanja.

Knjižnica člana opozori na vrnitev gradiva s pisnimi opomini. Osebam, mlajšim od 15 let, knjižnica pošlje opomin na naslov staršev ali skrbnika. Stroški zamudnine in opominov se obračunajo po veljavnem ceniku.

 

DOSTOPNOST