Koraki do branja

Branje je spretnost, pot do uspešnega branja in bralnega razumevanja pa ni ne lahka, ne hitra. Marsikateri otrok se na tej poti srečuje z manjšimi ali večjimi težavami.

V vseh oddelkih Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin smo pripravili kotičke s knjigami, primernimi za postopno učenje branja.

Knjige so primerne za učence prve triade, izbrane pa so bile na podlagi strokovnih priporočil. Polepljene so s posebnimi nalepkami, ki označujejo stopnjo branja in zahtevnost besedila (Začenjam, Boljši sem in Že znam).e

 

 

- knjige so namenjene otrokom, ki se učijo zlogovanja. Imajo malo besedila in enostavno vsebino.

 

 

 

- knjige so namenjene otrokom, ki utrjujejo tehniko branja

 

 

 

- knjige so namenjene otrokom, ki so osvojili tehniko branja in berejo z razumevanjem

 

 

 

ZA STARŠE

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnica Tolmin

Knjižnica Kobarid

Knjižnica Bovec

DOSTOPNOST