Skoči na glavno vsebino Izdelava bibliografskih zapisov Izdelava bibliografskih zapisov – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Izdelava bibliografskih zapisov

Kontaktna oseba: Peter Pavletič
Tel.: 05 38 11 528

Bibliografija raziskovalcev je urejen seznam njihovih objavljenih del, na osnovi katerega poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznikov in raziskovalnih skupin.

Knjižnica na željo raziskovalcev za potrebe bibliografij obdela dokumente raziskovalcev v sistemu COBISS, in sicer na osnovi prinešenega gradiva, ki ga nato arhivira v obliki fotokopij. Raziskovalci morajo ob predložitvi gradiva izpolniti tudi Obrazec za izdelavo bibliografij objavljenih del raziskovalcev.

Knjižnica storitev izdelave bibliografskega zapisa zaračuna po veljavnem ceniku.

Raziskovalci in raziskovalne skupine morajo biti registrirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije (ARRS). Tipologijo dokumentov raziskovalci skupaj s katalogizatorjem določijo s pomočjo objavljene tipologije dokumentov/del. Ustreznost razvrstitve bilbliografskih enot spremljajo in preverjajo OSIC-i (Osrednji specializirani informacijski centri).

Priporočljive povezave na spletne strani, povezane z vodenjem bibliografij raziskovalcev:
Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) – baza podatkov o raziskovalcih, raziskovalnih skupinah, raziskovalnih projektih, raziskovalnih oraganizacijah in raziskovalnih programih.

Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
Kategorizacija in točkovanje znanstvenih publikacij

Faktor vpliva (impact factor – IF) – neke vrste mera odmevnosti znanastvene ali strokovne objave v serijski publikaciji. Je merilo pogostosti, s katero je citiran ‘povprečen članek’ v neki reviji v določenem letu. Določen je samo za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. Faktor vpliva pomembejših svetovnih revij lahko preverimo v COBISS-ovem iskalniku po bazi podatkov JCR (Journal citation report).

 

DOSTOPNOST