Skoči na glavno vsebino Digitalni repozitorij dCobiss Digitalni repozitorij dCobiss – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Digitalni repozitorij dCobiss

Katalog Cobiss+dCobiss vključuje tudi zapise za članke lokalnih avtorjev in/ali o lokalnih vsebinah, ki jih hrani domoznanski oddelek Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Članke s takšno vsebino postopoma digitaliziramo, v e-obliki so shranjeni v digitalnem repozitoriju dCobiss. Zaradi varovanja avtorskih pravic so digitalizirane vsebine dostopne v prostorih knjižnice.
Članki, ki so prosto dostopni na spletu, imajo v zapisu spletno povezavo.

Kotiček e-domoznanstvo

DOSTOPNOST