Skoči na glavno vsebino Digitalni repozitorij dCobiss Digitalni repozitorij dCobiss – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Digitalni repozitorij dCobiss

Katalog Cobiss+dCobiss vključuje zapise o lokalno pomembnih vsebinah, ki jih hrani domoznanski oddelek Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Članki s takšno vsebino so v e-obliki shranjeni v digitalnem repozitoriju dCobiss.

Zaradi varovanja avtorskih pravic so digitalizirane vsebine dostopne v prostorih knjižnice.

Kotiček e-domoznanstvo

DOSTOPNOST