Skoči na glavno vsebino Prosto dostopne e-zbirke Prosto dostopne e-zbirke – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Prosto dostopne e-zbirke

E-katalog COBISS+ omogoča dostop do informacij o gradivu v več kot 500 slovenskih knjižnicah. Vsebuje tudi podatke o samih knjižnicah (npr. kontaktne podatke, urnike itd.) in veliko drugih baz podatkov.

Član knjižnice lahko s prijavo v Cobiss+ pregleda izposojeno gradivo, podaljša rok izposoje, rezervira gradivo, izdela seznam priljubljenih knjig ipd. V nastavitvah si lahko izbere načine obveščanja o izteku roka izposoje, prispelem gradivu ali o poteku članstva …

dLib vsebuje kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranijo v NUKu in v drugih slovenskih knjižnicah. Omogoča dostop do digitaliziranega gradiva: časopisov, knjig, fotografij, plakatov, razglednic, rokopisov, zemljevidov, 3D predmetov, obenem pa tudi dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil. Gradivo prispevajo knjižnice, društva, inštituti, podjetja, muzeji, občine in drugi.

KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi dokumenti. Portal KAMRA upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami.

 

europeana
Europeana je evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki. Trenutno omogoča dostop do 15 milijonov digitalnih vsebin. Poleg gradiv knjižnic ponuja tudi gradivo muzejev, arhivov in multimedijskih arhivov (npr. filmskih).

 

Portal Obrazi slovenskih pokrajin vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji,učitelji,  gospodarstveniki, politiki, športniki itd.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLOVARJI

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer lahko iščete hkrati ali posamično po več kot 20 slovenskih slovarjih.
Med njimi SSKJ, ePravopis, Sinonimni slovar slovenskega jezika, Slovenski etimološki slovar, terminološki, narečni slovarji, itd..
Spletni slovarji PONS, kjer si lahko poiščete ustrezne prevode, definicije in besedišče.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

DOSTOPNOST