Skoči na glavno vsebino Prosto dostopne e-zbirke Prosto dostopne e-zbirke – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Prosto dostopne e-zbirke

E-katalog COBISS+ omogoča dostop do informacij o gradivu v več kot 500 slovenskih knjižnicah. Vsebuje tudi podatke o samih knjižnicah (npr. kontaktne podatke, urnike itd.) in veliko drugih baz podatkov, ki zagotavljajo tudi možnosti prostega dostopa do celotnih besedil znanstvenih člankov (npr. Unpaywall, Akademska digitalna zbirka Slovenije).

Član knjižnice lahko s prijavo v Cobiss+ pregleda izposojeno gradivo, podaljša rok izposoje, rezervira gradivo, izdela seznam priljubljenih knjig ipd. V nastavitvah si lahko izbere načine obveščanja o izteku roka izposoje, prispelem gradivu ali o poteku članstva …

POvezava na e-domoznanstvo

Na povezavi e-domoznanstvo so zbrani spletni portali, ki vključujejo domoznanske vsebine.

europeana
Europeana je evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi slikami,
besedili ter zvočnimi in video posnetki. Trenutno omogoča dostop do
15 milijonov digitalnih vsebin. Poleg gradiv knjižnic ponuja tudi gradivo
muzejev, arhivov in multimedijskih arhivov (npr. filmskih).
Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo.
Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLOVARJI

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer lahko iščete hkrati ali posamično po več kot 20 slovenskih slovarjih. Med njimi SSKJ, ePravopis, Sinonimni slovar slovenskega jezika, Slovenski etimološki slovar, terminološki, narečni slovarji, itd..

Spletni slovarji PONS, kjer si lahko poiščete ustrezne prevode, definicije in besedišče.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

DOSTOPNOST