Skoči na glavno vsebino Poškodovano in izgubljeno gradivo Poškodovano in izgubljeno gradivo – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Poškodovano in izgubljeno gradivo

V primeru poškodovanja gradiva knjižnica članu zaračuna odškodnino, ki jo določi glede na vrednost gradiva.

Uničeno ali izgubljeno gradivo je član dolžan nadomestiti z enakim gradivom in poravnati strošek strokovne obdelave novega gradiva. Če gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim, knjižnica članu zaračuna odškodnino glede na vrednost gradiva in stroške strokovne obdelave gradiva po veljavnem ceniku.

Član je dolžan plačati zamudnino in stroške opominov do dneva, ko gradivo nadomesti z enakim ali zanj plača odškodnino.

 

 

DOSTOPNOST