Skoči na glavno vsebino Poškodovano in izgubljeno gradivo Poškodovano in izgubljeno gradivo – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Poškodovano in izgubljeno gradivo

V primeru poškodovanja gradiva knjižnica članu zaračuna odškodnino, ki jo določi glede na vrednost gradiva.

Uničeno ali izgubljeno gradivo je član dolžan nadomestiti z enakim gradivom. Če gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim, knjižnica članu zaračuna odškodnino glede na vrednost gradiva in stroške obdelave gradiva po veljavnem ceniku.

Član je dolžan plačati zamudnino in stroške opominov do dneva, ko gradivo nadomesti z enakim ali zanj plača odškodnino.

Če član v roku dveh mesecev od plačila odškodnine izgubljeno gradivo prinese v knjižnico, mu knjižnica vrne plačano odškodnino za gradivo, ne pa tudi stroškov obdelave gradiva in plačanih zamudnin.

 

DOSTOPNOST