Članstvo

V knjižnico se lahko včlani kdor koli.

Za včlanitev v knjižnico je potrebno predložiti osebni dokument in izpolniti vpisnico z osebnimi podatki, ki jih knjižnica potrebuje za vodenje evidence o izposoji gradiva.
Za osebe do 15. leta starosti mora vpisnico podpisati eden od staršev ali skrbnik.

 

Članarina

Članstvo je za osebe do 18. leta starosti, za brezposelne in za člane, ki uporabljajo storitve Potujoče knjižnice, brezplačno. Ostali člani morajo ob vpisu poravnati članarino, ki velja za obdobje 12 mesecev. Višina članarine je objavljena v Cenik.

 

Članska izkaznica

Član ob vpisu prejme člansko izkaznico. S člansko izkaznico si lahko izposoja gradivo in uporablja ostale storitve knjižnice samo njen imetnik. Vsak član osebno odgovarja za svojo člansko izkaznico. Izgubo, uničenje ali krajo članske izkaznice mora član v čim krajšem času sporočiti osebju knjižnice.